Punk Ideologi Yang Disalahpahami

Rp 60.000

Punk Ideologi Yang Disalahpahami. Sebuah pandangan objektif berusaha dilakukan penulis. Berkaitan dengan sejarah, filosofi, perkembangan aliran dalam bermusik, dan model dandanan. Uraian dalam buku ini akan mengantarkan pembaca memahami cerita sebenarnya dalam perkembangan punk dari kelahirannya sampai saat ini.

Stok 8